งานสร้างเครือข่าย Network construction

เราให้บริการปรับปรุงเครือข่ายให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า

ในการสร้างเครือข่ายให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้านั้น เราจะทำความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้า, ปัจจัยเสริมต่างๆ และค้นหาปัญหาในเครือข่ายปัจจุบัน แล้วจึงสร้างเครือข่ายที่เหมาะสมกับลูกค้าขึ้นโดยพิจารณาภาพรวมเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ, ความน่าเชื่อถือ, การขยายตัว รวมทั้งการใช้งาน, การรักษา และความปลอดภัย จากมุมมองที่เป็นกลาง

งานสร้างเครือข่าย

รายละเอียดการให้บริการโดยสังเขป

การเชื่อมต่อเครือข่าย

การสร้าง LAN และ WAN ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับงานธุกิจ
TTNI ให้บริการงานเชื่อมต่อเครือข่ายที่ตอบสนองทุกความต้องการ ตั้งแต่การตรวจสอบ การช่วยพิจารณาไปจนถึงการออกแบบ และการสร้างเครือข่าย

 1. ออกแบบและสร้าง LAN หรือ WAN โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า
  (ตัวอย่างของลูกค้ารายอื่นๆ : เครือข่ายผู้ส่งสินค้า, เครือข่ายร้านค้า ฯลฯ)
 2. ออกแบบและสร้าง LAN ไร้สายภายในสำนักงานหรือโรงงาน
 3. ออกแบบและสร้างอินเตอร์เนต LAN ที่เหมาะสมภายในสำนักงานหรือโรงงานใหม่
 4. ออกแบบและสร้างระบบในการเชื่อมต่อกับรบบของบริษัทจากระยะไกล (จากอินเตอร์เนตสู่เครือข่ายภายในบริษัทโดยอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูล)
 5. ออกแบบและสร้างเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานได้ง่ายโดยผ่านทางเว็บเซิร์ฟเวอร์
 6. สร้างเซิร์ฟเวอร์ตามความต้องการของลูกค้า (Firewall, ไฟล์, เมล์, DNS, เว็บ ฯลฯ)
 7. ออกแบบและสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์ที่ได้มาตราฐาน (ออกแบบและตรวจสอบความเสื่อมของห้องเซิร์ฟเวอร์)
 8. ออกแบบและคิดตั้ง PBX รวมทั้งวางระบบ IP Phone เพื่อรองรับในอนาคตด้วย
 9. ตรวจสอบและวินิจฉัยระบบที่ติดตั้งโดยบริษัทอื่น (เช่น ระบบสร้างแผนภาพเครือข่าย)
 10. ตรวจสอบการส่งข้อมูลของระบบเครือข่ายเพื่อทำความเข้าใจสภาพของเครือข่ายที่เป็นอยู่
 11. บริการดูแลโครงงานต่าง ๆ
 12. เจรจาและปฎิบัติขั้นตอนต่างๆ กับบริษัทด้านการสื่อสารภายในประเทศไทย

อุปกรณ์เสริมชิ้นหลัก

▲กลับไปยังด้านบนของหน้านี้

งานบริการหลัก

บริการตรวจสอบ

หากไม่เข้าใจสภาพ (โครงสร้าง) ในปัจจุบัน จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น

 • ไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดอุปสรรคได้
 • ไม่เข้าใจผลกระทบของอุปสรรคต่อเรื่องอื่นๆ
 • ไม่เข้าใจลักษณะการขยายตัวในอนาคต (การบริหาร IP Address, การบริหารของสวิตซ์)

สิ่งสำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้คือ การทำความเข้าใจว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร

บริการตรวจสอบ

TTNI จะตรวจสอบสภาพแวดล้อมในเครือข่ายของลูกค้าอย่างละเอียด แล้วจัดทำเอกสารทางด้านขวามือเหล่านี้ขึ้นมา หลังจากนั้น จะแนะนำจุดที่ควรปรับปรุงหรือจุดอ่อนให้เมื่อตรวจสอบและวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว

สร้างเครือข่ายใหม่ หรือปรับปรุงเครือข่ายเดิม

ในปัจจุบัน เครือข่ายได้กลายเป็นพื้นฐานของงานธุรกิจต่างๆ ดังนั้น เครือข่ายที่ทำงานได้อย่างมั่นคงจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างธุรกิจให้มั่นคงไปด้วย TTNI ให้บริการสร้างและปรับปรุงเครือข่ายต่างๆ ตั้งแต่เครือข่ายขนาดเล็ก ไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ เราจะรับฟังความต้องการของลูกค้า ตรวจสอบพื้นที่ แล้วจึงวิเคราะห์ผลที่ตรวจสอบได้ หลังจากนั้นจึงจัดสร้างสภาพแวดล้อมของเครือข่ายที่เหมาะสมและมั่นคง เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานในงานธุรกิจของลูกค้า

สร้างเครือข่ายใหม่ หรือปรับปรุงเครือข่ายเดิม

งานบริการโครงสร้างเครือข่าย (WAN)

เครือข่ายภายในองค์กรไม่เพียงแต่เป็นสิ่งสำคัญภายในบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นการเชื่อมต่อกับสาขาในต่างประเทศด้วย WAN จึงกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจ อย่างไรก็ตาม WAN มีจุดที่ต้องคำนึงถึงต่างจาก LAN นั่นคือ ทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือน และเมื่อเปรียบเทียบกับ LAN ก็มีความมั่นคงของเครือข่ายที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการเชื่อมต่อแต่ละคู่สายด้วย TTNI จะให้ความช่วยเหลือในการสร้าง WAN ที่สามารถใช้งานได้อย่างมั่นคง รวดเร็ว และใช้เงินทุนต่ำ

งานบริการโครงสร้างเครือข่าย (WAN)

▲กลับไปยังด้านบนของหน้านี้